Reklama


Služby

Ubytování

Ubytování je zajištěno v hlavní budově ve 13 standardně vybavených pokojích se společným sociálním zařízením. V přízemí se nachází šatna, společná koupelna s umývadly a sprchami s teplou vodou, bufet, jídelna s televizí, audiovizuálním systémem, DVD a klavírem, dva 6-ti lůžkové pokoje a společné chlapecké WC. V 1. poschodí se nachází pět 6-ti lůžkových pokojů se společným WC pro dívky, ve 2. poschodí je pět 5-ti lůžkových pokojů se společným WC. V podkroví hlavní budovy se nachází 3 lůžkový pokoj a vychovatelna s ošetřovnou. Pokud bude volná kapacita lze pokoje obsadit i nižším počtem ubytovaných. V celém objektu je WIFI zdarma.

Pedagogický personál je ubytován samostatně v odděleném vedlejším křídle hlavní budovy, kde má k dispozici tři 2 lůžkové pokoje a tři 3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, společnou kuchyňkou a společenskou místností.

Ubytovací služby jsou poskytovány v souladu s platnou legislativou, a to se Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, Vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, Vyhláškou č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení a Vyhláškou č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Stravování

Školy v přírodě, ozdravné pobyty, lyžařské kurzy a soustředění má stravu zajištěnu formou plné penze (5x denně). Pitný režim je zajištěn celodenně. V případě celodenního výletu je zajištěna studená strava (balíček) a večeře je s polévkou a teplým jídlem.

V případě rodinných rekreací je strava zajištěna formou plné penze (3x denně) nebo formou polopenze (2x denně). U objektů s vybaveným kuchyňským koutem lze využít možnost vlastní stravy.

Stravování je poskytováno v souladu s platnými hygienickými předpisy - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.